Webhosting

Čo je Webhosting ? Webhosting je služba, ktorá nám ponúka vyhradené úložné miesto na serveroch. Je to miesto, kde sú uložené súbory našej webovej stránky. Nestačí mať len názov stránky, ale potrebný je aj priestor, kde sa budú ukladať všetky naše súbory. Webhosting delíme: Zdieľaný ( "sharovaný") hosting – prevádzka viacerých webových stránok na jednom serveri. Zákazníci …

Reklamy

Záverečný projekt

Moja téma záverečného projektu je kaderníctvo. Pre túto tému som sa rozhodla, keďže v mojej obci je kaderníctvo o ktorom vie málo ľudí, preto som chcela, aby sa rozšírila klientela kaderníctva. Hlavná stránka obsahuje logo kaderníctva , pod ktorým je hlavné menu, cez ktoré sa dostaneme na podstránky: Salón, Naša tvorba, Cenník, Kontakt a taktiež aj …

Navigačné postupy

Prostredníctvom navigačných postupov je možnosť širokého previazania článkov pomocou odkazov. Tieto jednoducho vytvorené odkazy dovoľujú používateľom pristupovať k súvisiacim informáciám k čítanému článku. Každý odkaz má nejaký zmysel, pomáha alebo je niečím zaujímavý. V dnešnej dobe sú navigačné postupy vítané, používatelia ich vyhľadávajú,  prostredníctvom nich sa vedia rýchlo zorientovať na web. stránke. ODKAZY Odkazy sa …

Výsledná práca bazáru

Rada by som Vám predstavila výslednú prácu návrhu bazáru. Môj bazár je sústredený len na automobilový priemysel a to predaj áut. Ako prvé si môžete všimnúť hlavnú stránku, ktorá obsahuje: V ľavom hornom rohu logo bazáru  taktiež aj samotný názov bazáru. Pod touto časťou nasleduje hlavné menu, cez ktoré sa dostaneme na podstránky Domov, Ponuky, …

Najčastejšie chyby na nových webových stránkach, Prečo (ne)mať web zadarmo.

Tento článok sa zameriava na 2 témy: 5 najčastejších chýb na nových webových stránkachPrečo (ne)mať web zadarmo 5 najčastejších chýb na nových webových stránkach 1. Neprofesionálny vzhľad web. stránok Keď na vašu stránku zavíta niekto nový, máte približne 3 až 5 sekúnd na to, aby ste ho zaujali. V priebehu tohto času musíte návštevníka presvedčiť, …

Návrh bazáru

Rada by som Vám predstavila môj návrh auto-bazáru. Návrh bude mať 3 podstránky a to Domov, Kontakt, O nás. Teraz by som Vám chcela predstaviť každú jednu časť môjho návrhu: Ako  prvé by som Vám predstavila hlavnú stránku Domov, ktorá bude obsahovať:  Hlavičku stránky, hneď v ľavom hornom rohu bude logo bazáru (ktoré ešte navrhnem), …